سامانه مرصاد
مجری وبسرویس ارسال انبوه پیام کوتاه متنی و صوتی